Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 93ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Ταράτσα-Σκεπή στο Θέρμο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 92ου Φ/Β συστήματος 9,9 kw σε Ταράτσα στο Καινούριο του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 44πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX225P, 225Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 91ου Φ/Β συστήματος 9,9 kw σε Ταράτσα στον Άγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 44πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX225P, 225Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 90ου Φ/Β συστήματος 9,9 kw σε Στέγη στη Λεπενού του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 44πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX225P, 225Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 89ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Στέγη στο Παναιτώλιο του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής AXITEC AC-230P/156-60S, 230 Watt με απόδοση πάνελ 14.14% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 88ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Στέγαστρο στην Μεγάλη Χώρα του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής AXITEC AC-230P/156-60S, 230 Watt με απόδοση πάνελ 14.14% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 87ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε σκεπή στην Παλαιοκαρυά Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Ισραηλινής εταιρίας SolarEdge και συγκριμένα ο  SolarEdge SE10K  με απόδοση 98% καθώς και 43 βελτιστοποιητές ισχύος DC-DC, οι οποίοι ενσωματώνονται σε κάθε ηλιακό συλλέκτη και μεγιστοποιούν την παραγόμενη ενέργεια μέσω συνεχούς παρακολούθησης του Σημείου Μέγιστης Ισχύος (MPP), ενώ ταυτόχρονα επιτηρούν την απόδοση κάθε μονάδας.

 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 86ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε σκεπή στο Δρυμώνα Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής AXITEC AC-230P/156-60S, 230 Watt με απόδοση πάνελ 14.14% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%

 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 85ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα στην Παλαιομάνινα Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής AXITEC AC-230P/156-60S, 230 Watt με απόδοση πάνελ 14.14% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 84ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Ταράτσα στην οδό Πτολεμαίων στο Αγρίνιο

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%
 
 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 83ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Σκεπή στην Παπαδάτου του Δήμου Ξηρομέρου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.
 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 82ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Ταράτσα-Στέγαστρο στον Αγιο Ιωάννη Ρηγανά του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 81ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Ταράτσα στη Ματαράγκα του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 80ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Σκεπή-Στέγαστρο στο Καινούριο του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.

 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 79ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα στην οδό Καλυβίων στο Αγρίνιο.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 78ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Ταράτσα στην Κάτω Μακρυνού του Δήμου Αγρινίου.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 77ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Σκεπή στην Παλαιοκαρυά Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 76ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Ταράτσα στην οδό Ναβαρίνου στο Αγρίνιο

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.