Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 49ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα στην οδό Κολοκοτρώνη στον Άγιο Κων/νο

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Sinodeu New Energy Co 230 poly230 Watt με απόδοση  17,1% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 48ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε στέγη επιχείρησης στο Ταξιάρχη Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Chaori solar 230 poly, 230 Watt με απόδοση πάνελ 14,9% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 47ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε στέγη επιχείρησης στο Μέγα Δένδρο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Sinodeu New Energy Co 230 poly230 Watt με απόδοση  17,1% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 46ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Πάρκινγκ στο Θέρμο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Sinodeu New Energy Co 230 poly230 Watt με απόδοση  17,1% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.

 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 45ου Φ/Β συστήματος 9,945 kw σε Ταράτσα στην οδό Καπετάν Δία στο Αγρίνιο

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 51 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX195M, 190Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 15,28% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα ο Sunny Tripower 10000TL με απόδοση 98,1%.


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 44ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Στέγη-Στέγαστρο στην Ποταμούλα Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41 πάνελ της Renesola JC240M-24/Bb, 240 Watt με απόδοση κυψέλης 16.54% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2. 
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 43ου Φ/Β συστήματος 9,87 kw σε Πάρκινγκ-Στέγαστρο στο Νεροσύρτη Θέρμου Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 42 πάνελ της Tianwei New Energy Holdings 235 poly, 235 Watt με απόδοση πάνελ 14,44% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
 Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 42ου Φ/Β συστήματος 9,87 kw σε ταράτσα στην Ποδογορά Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 42 πάνελ της Tianwei New Energy Holdings 235 poly, 235 Watt με απόδοση πάνελ 14,44% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.