Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 77ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Σκεπή στην Παλαιοκαρυά Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 76ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Ταράτσα στην οδό Ναβαρίνου στο Αγρίνιο

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 75ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Σκεπή-Στέγαστρο στην Λεπενού του Δήμου Αγρινίου


Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxorgolden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) μεαπόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.
Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 74ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα στη οδό Ίμβρου στο Αγρινίο.


Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxorgolden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) μεαπόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 73ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα στη Λεπενού του Δήμου Αγρινίου.


Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxorgolden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) μεαπόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.
Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 72ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Στέγαστρο-Παρκινγκ στο Δοκίμι του Δήμου Αγρινίου.


Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxorgolden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) μεαπόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 71ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Σκεπή στην Κάτω Χρυσοβίτσα του Δήμου Θέρμου.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%. 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 70ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα στην περιοχή Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 69ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Σκεπή στο Θέρμο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Κορυφαίας Γερμανικής εταιρίας Kostal και συγκριμένα ο Piko 10.1. 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 68ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Σκεπή-Στέγαστρο στη Μεσάριστα του Δήμου Αγρινίου.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Ιταλικής εταιρίας PowerOne και συγκριμένα ο  PVI-10.0  με απόδοση 97,7%.


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 67ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Σκεπή-Στέγαστρο στην Αγία Σοφία του Δήμου Θέρμου.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.

 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 66ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα στο Πετροχώρι του Δήμου Θέρμου.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.