Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 89ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Στέγη στο Παναιτώλιο του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής AXITEC AC-230P/156-60S, 230 Watt με απόδοση πάνελ 14.14% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 88ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Στέγαστρο στην Μεγάλη Χώρα του Δήμου Αγρινίου

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής AXITEC AC-230P/156-60S, 230 Watt με απόδοση πάνελ 14.14% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%


Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 87ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε σκεπή στην Παλαιοκαρυά Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Ισραηλινής εταιρίας SolarEdge και συγκριμένα ο  SolarEdge SE10K  με απόδοση 98% καθώς και 43 βελτιστοποιητές ισχύος DC-DC, οι οποίοι ενσωματώνονται σε κάθε ηλιακό συλλέκτη και μεγιστοποιούν την παραγόμενη ενέργεια μέσω συνεχούς παρακολούθησης του Σημείου Μέγιστης Ισχύος (MPP), ενώ ταυτόχρονα επιτηρούν την απόδοση κάθε μονάδας.

 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 86ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε σκεπή στο Δρυμώνα Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής AXITEC AC-230P/156-60S, 230 Watt με απόδοση πάνελ 14.14% έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης K2.
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%