Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 104ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα στην Οβρυά Πάτρας του Νομού Αχαϊας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%
Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 103ου Φ/Β συστήματος ισχύος 499,920 kw σε οικόπεδο στο Λευκό του Δήμου Θέρμου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Ράχη Πάχνη στο Δ.Δ. Λευκού του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 499,920kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 2083 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 31 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.

 

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 102ου Φ/Β συστήματος ισχύος 499,790 kw σε οικόπεδο στα Σιταράλωνα του Δήμου Θέρμου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Κουφάλες στο Δ.Δ. Σιταραλών του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 499,790 kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 2173 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 30 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.


*Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με της εταιρεία SolarVolt

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 101ου Φ/Β συστήματος ισχύος 499,790 kw σε οικόπεδο στο Λευκό του Δήμου Θέρμου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Αλακίζινα στο Δ.Δ. Λευκού του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 499,790 kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 2173 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 30 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.


*Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με της εταιρεία SolarVolt

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 100ου Φ/Β συστήματος ισχύος 499,790 kw σε οικόπεδο στο Λευκό του Δήμου Θέρμου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Ελιά στο Δ.Δ. Λευκού του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 499,790 kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 2173 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 30 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.
*Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με της εταιρεία SolarVolt

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 99ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Σκεπή στο Θέρμο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοση 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκεκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.


 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 98ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα-Σκεπή επιχείρησης στο Θέρμο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοση 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκεκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.
 

 

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 97ου Φ/Β συστήματος ισχύος 99,90 kw σε οικόπεδο στη Λεπενού του Δήμου Αγρινίου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Αμαξικά στο Δ.Δ. Λεπενούς του Δήμου Αγρινίου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 99.90 kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 444 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX225P, 225Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 6 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.

 

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 96ου Φ/Β συστήματος 9,9 kw σε Ταράτσα στο Θέρμο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 44 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX225P, 225Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοση 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκεκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 95ου Φ/Β συστήματος ισχύος 99,90 kw σε οικόπεδο στη Νεάπολη του Δήμου Αγρινίου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Χαλιάδες στο Δ.Δ. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 99.90 kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 444 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX225P, 225Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 6 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.

 

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 94ου Φ/Β συστήματος ισχύος 99,90 kw σε οικόπεδο στο Λευκό του Δήμου Θέρμου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Παλιούρι στο Δ.Δ. Λευκού του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 99.90 kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 444 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX225P, 225Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 6 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.