Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 96ου Φ/Β συστήματος 9,9 kw σε Ταράτσα στο Θέρμο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 44 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX225P, 225Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοση 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκεκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.