Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 98ου Φ/Β συστήματος 9,89 kw σε Ταράτσα-Σκεπή επιχείρησης στο Θέρμο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 43 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοση 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκεκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.