Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 103ου Φ/Β συστήματος ισχύος 499,920 kw σε οικόπεδο στο Λευκό του Δήμου Θέρμου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Ράχη Πάχνη στο Δ.Δ. Λευκού του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 499,920kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 2083 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 31 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.

 

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 102ου Φ/Β συστήματος ισχύος 499,790 kw σε οικόπεδο στα Σιταράλωνα του Δήμου Θέρμου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Κουφάλες στο Δ.Δ. Σιταραλών του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 499,790 kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 2173 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 30 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.


*Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με της εταιρεία SolarVolt

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 101ου Φ/Β συστήματος ισχύος 499,790 kw σε οικόπεδο στο Λευκό του Δήμου Θέρμου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Αλακίζινα στο Δ.Δ. Λευκού του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 499,790 kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 2173 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 30 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.


*Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με της εταιρεία SolarVolt

Ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση και σύνδεση του 100ου Φ/Β συστήματος ισχύος 499,790 kw σε οικόπεδο στο Λευκό του Δήμου Θέρμου

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στη Θέση: Ελιά στο Δ.Δ. Λευκού του Δήμου Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 499,790 kWp

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 2173 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX230P, 230Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοδη 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Alumil Solar.

Οι μετατροπείς που χρησιμοποιήθηκαν είναι της Γερμανικής εταιρίας SMA και συγκριμένα 30 Sunny Tripower 17000TL με απόδοση 98,2 %.
*Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με της εταιρεία SolarVolt

Ξεκινήσαμε την εγκατάσταση του 99ου Φ/Β συστήματος 9,84 kw σε Σκεπή στο Θέρμο Αιτ/νίας

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από 41 πάνελ της Γερμανικής εταιρείας Luxor golden Solar energy SMLX240P, 240Watt με θετική ανοχή στην ισχύ (+6.5 watt) με απόδοση 17%  έκαστο τοποθετημένα σε βάσεις στήριξης Κ2
Ο μετατροπέας που χρησιμοποιήθηκε είναι της Γερμανικής εταιρίας Kaco και συγκεκριμένα ο  Powador 12.0 TL 3  με απόδοση 98%.