Έργα μας σε όλη την Ελλάδα.

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Οικόπεδα

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στο Δήμο Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 99.90 kWp

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στο Δήμο Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 99.90 kWp

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στο Δήμο Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 99.82 kWp

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στο Δήμο Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 99.82 kWp

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε οικόπεδο στο Δήμο Θέρμου του Νομού Αιτ/νίας, ονομαστικής ισχύος 998.200 kWp

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε Στέγες Κτιρίων

1-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Δεκέμβριος 2010

Αιτωλοακαρνανία- Θέρμο. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.99 kWpΠαραγωγή σε ένα έτος 16038 kwh = 8.820,9

2-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Δεκέμβριος 2010
Αιτωλοακαρνανία- Θέρμο. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.90 kWp
Παραγωγή σε ένα έτος 15124,5 kwh = 8.318,475
( ΝοτιοΑνατολικός Προσανατολισμός)

3-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Φεβρουάριος 2011
Αιτωλοακαρνανία-Αγία Σοφία Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.90 kWp

4-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Φεβρουάριος 2011
Αιτωλοακαρνανία- Βαρειά Δήμου Παραβόλας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε επαγγελματική ταράτσα, ονομαστικής ισχύος 9.90 kWp


5-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Φεβρουάριος 2011
Αιτωλοακαρνανία-Θέρμο. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 8.51 kWp

6-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάρτιος 2011
Αιτωλοακαρνανία- Θέρμο. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε επαγγελματική ταράτσα, ονομαστικής ισχύος 9.90 kWp

7-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2011
Αιτωλοακαρνανία- Καινούριο Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε  ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.87 kWp8-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2011
Αιτωλοακαρνανία- Καινούριο Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.89 kWp 9-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Άγιος Κωνσταντίνος Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.89 kWp 


10-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Κέντρο Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.99 kWp 11-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Θέρμο Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.89 kWp


12-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Αγία Σοφία Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.84 kWp13-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Δρυμώνας Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.89 kWp
14-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Καινούριο Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.99 kWp


15-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Αύγουστος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε πάρκινγκ οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.87 kWp


16-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Αυγουστος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Λευκό Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.87 kWp

17-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Σεπτέμβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Άνω Χρυσοβίτσα Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε στέγη-στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.89 kWp
18-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Σεπτέμβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Θέρμο Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.89 kWp19-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Σεπτέμβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Θέρμο Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα-στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.89 kWp
20-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Σεπτέμβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Άνω Μυρτιά Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.89 kWp


21-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Σεπτέμβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Καινούριο Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.89 kWp


22-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Οκτώβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Σαργιάδα Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε σκεπή οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.84 kWp23-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Οκτώβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Καινούριο Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε σκεπή οικίας, ονομαστικής ισχύος 9.87 kWp

24-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Οκτώβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Πετροχώρι Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα-Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 10 kWp

25-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Νοέμβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Οδός Μεσολογγίου Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,8 kWp

26-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Νοέμβριος 2011

Αιτωλοακαρνανία- Κράψη Αμπέλια Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Σκεπή οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,8 kWp

27-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Νοέμβριος 2011

Αχαϊα- Ζαρουχλέϊκα - Οδός Καρυταίνης Δήμου Πατρέων. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


28-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιανουάριος 2012

Αιτωλοακαρνανία- Θέρμο Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Πάρκινγκ-Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

29-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιανουάριος 2012

Αιτωλοακαρνανία- Θέρμο Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

30-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιανουάριος 2012

Αιτωλοακαρνανία- Δρυμώνας Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγαστρα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

31-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Φεβρουάριος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Πάροδος Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


32-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Φεβρουάριος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Πάροδος Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

33-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Φεβρουάριος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Λεπενού Αιτ/νίας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

34-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Φεβρουάριος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Μεγάλη Χώρα Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

35-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Φεβρουάριος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Οδός Ίμβρου Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,84 kWp


36-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάρτιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Άγιος Στέφανος Αιτ/νίας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Σκεπή οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

37-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάρτιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Κάτω Μακρυνού Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα Καταστήματος, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

38-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάρτιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Ποδογορά Αιτ/νίας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

39-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Απρίλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα-Σκεπή οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,87 kWp

40-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Απρίλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Ποδογορά Αιτ/νίας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

41-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Απρίλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Αγία Σοφία Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

42-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Απρίλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Νεάπολη Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Σκεπή Αποθήκης οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,87 kWp

43-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Ποταμούλα Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Σκεπή-Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

44-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Νεροσύρτης Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,87 kWp

45-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Οδός: Στρατίου Διός Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,9945 kWp

46-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Θέρμο Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

47-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Μέγα Δένδρο Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγαστρο Επιχείρησης, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

48-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Ταξιάρχης Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγη Επιχείρησης, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

49-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Καινούριο Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγη οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

50-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Θέρμο Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Σκεπή οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


51-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Μάϊος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Ποταμούλα Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

52-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Καλιθέα Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγη οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


53-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Καμαρούλα Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσας οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


54-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Αγιος Κων/νος Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

55-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Οδός Αγγελοκάστρου Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγη-Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


56-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Μπούζι Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγη οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

57-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2012

Αιτωλοακαρνανία- Θέρμο Αιτ/νίας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγη οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

58-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούνιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Καινούριο Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγη αποθήκης οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


59-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Σιταράλωνα Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


60-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Καινούριο Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

61-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Αγία Σοφία Δήμου Θέρμου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Σκεπή-Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

62-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Θέρμο Αιτ/νίας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

63-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Μεσάριστα Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγη-Στέγαστρο οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

64-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Θέρμο Αιτ/νίας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Σκεπή οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


65-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Παπαδάτες Δήμου Αγρινίου. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Στέγη Επιχείρησης, ονομαστικής ισχύος 79,81 kWp


66-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Οδός Λοχαγού Φωτοπούλου Δήμου Πατρέων. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


67-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Κωνωπίνα Αιτ/νίας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp68-Ενεργοποίηση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. - Ιούλιος 2012

Αιτωλοακαρνανία-Σπολάϊτα Αιτ/νίας. 

Διασυνδεδεμένο Φ-Β σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε Ταράτσα οικίας, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


1. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Παπαδάτες Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε Σκεπή Βιομηχανίας, ονομαστικής ισχύος 79,81 kWp.


2. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Αγία Σοφία Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε Σκεπή σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.
3. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε Σκεπή σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.

4. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Καινούριο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε Σκεπή σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.
5. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Καινούριο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε Σκεπή σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

6. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Νεάπολη Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε Σκεπή σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.


7. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε Σκεπή σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp


8. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.

9. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Καινούριο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.

9. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

1. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Μεσάριστα Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp. 

2. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Καινούριο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.

3. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Κονοπίνα Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.4. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Καλιθέα Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.


5. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Καμαρούλα Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.6. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - ΛεπενούΑιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.

7. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.

8. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Ναύπακτος-Τρίκορφο Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.

9. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας  σε ταράτσα σπιτιού, ονομαστικής ισχύος 9,89 kWp.
ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

1. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ ΦΥΤΕΙΕΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.

2. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,45 kWp.


3. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ ΑΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.


4. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.


5. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.


6. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 79,92 kWp.

7. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΜΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.


8. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΜΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.

9. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΜΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.

10. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.

11. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.

12. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.


13. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΑΒΩΡΑΝΗΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 79,92 kWp.


14. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 79,92 kWp.

15. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.


16. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,45 kWp.


17. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΑΕΤΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,45 kWp.

18. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΑΕΤΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.


19. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΑΕΤΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 299,92 kWp.


20. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΑΕΤΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,45 kWp.


21. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.


22. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.23. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΚΟΦΤΡΑΣ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.24. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.25. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΠΑΜΦΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,45 kWp.26. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 40,04 kWp.27. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.28. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,45 kWp.29. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΛΕΥΚΟΥ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.30. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp.31. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΛΕΥΚΟΥ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,45 kWp.32. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΛΕΥΚΟΥ ΘΕΡΜΟΥ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 99,45 kWp.33. ΥΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Αιτωλοακαρνανία - Δ.Δ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.


Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό Πάρκο παραγωγής και πώλησης ηλιακής ενέργειας σε κτήμα, ονομαστικής ισχύος 497,25 kWp.