Υπηρεσίες

Οικιακές Στέγες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ-ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ


Αναλαμβάνουμε το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος:
επιδότηση, αγορά, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση! TURNKEY SOLUTION.

Η Εταιρεία μας με τους εξειδικευμένους τεχνικούς της αναλαμβάνει την επιλογή του χώρου εγκατάστασης, με την τεχνολογική υπεροχή που διαθέτει με όργανα μέτρησης ηλιοφάνειας, φυσικών και τεχνιτών σκιάσεων μπορεί να σας παρέχει την βέλτιστη τοποθέτηση του Φ/Β σας συστήματος.
Η Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank μπορεί να αναπτύξει και να προσφέρει το πρόγραμμα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.
 
 
Η Εταιρεία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει:
Ανάπτυξη της Επένδυσης
Υποστήριξη για τραπεζική χρηματοδότηση
Μελέτη Σκίασης – Διαστασιολόγηση Φ/Β
Ενεργειακή μελέτη
Διεκπεραίωση των διαδικασιών με την ΔΕΗ και τους δημόσιους φορείς
Προμήθεια υλικών
Τοποθέτηση Βάσεων – Φωτοβολταϊκων πλαισίων
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
Έλεγχος μετρήσεις
Τελική σύνδεση του έργου με το υφιστάμενο εν λειτουργία δίκτυο (Ηλέκτριση)
Πιστοποίηση-Εγγύηση
Συντήρηση του εξοπλισμού του έργου & έλεγχος της απόδοσης του

Τι χρειαζόμαστε
1. Να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος. Ως ένα πρόχειρο κανόνα υπολογίστε πως χρειάζεστε περίπου 1 τετραγωνικό μέτρο για κάθε 100 Watt (αν χρησιμοποιήσετε τα συνηθισμένα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά του εμπορίου). Προσέξτε ιδιαίτερα ο χώρος να είναι κατά το δυνατόν 100% ασκίαστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαφορετικά, το σύστημά σας θα λειτουργεί με μικρότερη απόδοσηΤα φωτοβολταϊκά έχουν τη μέγιστη απόδοση όταν έχουν νότιο προσανατολισμό.
2. Σωστή κλίση του φωτοβολταϊκού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Συνήθως επιλέγεται μια κλίση που να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στην Ελλάδα, η βέλτιστη κλίση είναι γύρω στις 30o.
3. Τα φωτοβολταϊκά έχουν τη μέγιστη απόδοση όταν έχουν νότιο προσανατολισμό. Αποκλίσεις από το Νότο έως και 45o είναι επιτρεπτές, μειώνουν όμως την απόδοση.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp
Το Πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο,τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου,συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών.
Το Πρόγραμμα αφορά σε όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας νησιά.
Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού υστήματος, μετά από έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.

Προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα
Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.
Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.
Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

Επαγγελματικές Στέγες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος: επιδότηση, αγορά, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση! TURNKEY SOLUTION.

Η Εταιρεία μας με τους εξειδικευμένους τεχνικούς της αναλαμβάνει την επιλογή του χώρου εγκατάστασης, με την τεχνολογική υπεροχή που διαθέτει με όργανα μέτρησης ηλιοφάνειας, φυσικών και τεχνιτών σκιάσεων μπορεί να σας παρέχει την βέλτιστη τοποθέτηση του Φ/Β σας συστήματος.
Η Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank μπορεί να αναπτύξει και να προσφέρει το πρόγραμμα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

Η Εταιρεία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει:

Ανάπτυξη της Επένδυσης
Υποστήριξη για τραπεζική χρηματοδότηση
Μελέτη Σκίασης – Διαστασιολόγηση Φ/Β
Ενεργειακή μελέτη
Διεκπεραίωση των διαδικασιών με την ΔΕΗ και τους δημόσιους φορείς
Προμήθεια υλικών
Τοποθέτηση Βάσεων – Φωτοβολταϊκων πλαισίων
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
Έλεγχος μετρήσεις
Τελική σύνδεση του έργου με το υφιστάμενο εν λειτουργία δίκτυο (Ηλεκτριση)
Πιστοποίηση-Εγγύηση
Συντήρηση του εξοπλισμού του έργου & έλεγχος της απόδοσης του

Τι χρειαζόμαστε

1. Να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος. Ως ένα πρόχειρο κανόνα υπολογίστε πως χρειάζεστε περίπου 1 τετραγωνικό μέτρο για κάθε 100 Watt (αν χρησιμοποιήσετε τα συνηθισμένα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά του εμπορίου). Προσέξτε ιδιαίτερα ο χώρος να είναι κατά το δυνατόν 100% ασκίαστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαφορετικά, το σύστημά σας θα λειτουργεί με μικρότερη απόδοση Τα φωτοβολταϊκά έχουν τη μέγιστη απόδοση όταν έχουν νότιο προσανατολισμό.

2. Σωστή κλίση του φωτοβολταϊκού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Συνήθως επιλέγεται μια κλίση που να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στην Ελλάδα, η βέλτιστη κλίση είναι γύρω στις 30o.

3. Τα φωτοβολταϊκά έχουν τη μέγιστη απόδοση όταν έχουν νότιο προσανατολισμό. Αποκλίσεις από το Νότο έως και 45o είναι επιτρεπτές, μειώνουν όμως την απόδοση.
 

Επίγεια Έργα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Αναλαμβάνουμε το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος: επιδότηση, αγορά, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση! TURNKEY SOLUTION.

Εγκαταστάσεις Φ/Β με Tracker αλλά και με σταθερές Βάσεις.


Η Εταιρεία μας με τους εξειδικευμένους τεχνικούς της αναλαμβάνει την επιλογή του χώρου εγκατάστασης, με την τεχνολογική υπεροχή που διαθέτει με όργανα μέτρησης ηλιοφάνειας, φυσικών και τεχνιτών σκιάσεων μπορεί να σας παρέχει την βέλτιστη τοποθέτηση του Φ/Β σας συστήματος.
Η Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank μπορεί να αναπτύξει και να προσφέρει το πρόγραμμα που ταιριάζει σε κάθε επένδυση.

Η Εταιρεία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει:

Ανάπτυξη της Επένδυσης
Υποστήριξη για τραπεζική χρηματοδότηση
Μελέτη Σκίασης – Διαστασιολόγηση Φ/Β
Ενεργειακή μελέτη
Γεωτεχνική Μελέτη
Περίφραξη
Διεκπεραίωση των διαδικασιών με την ΔΕΗ και τους δημόσιους φορείς
Προμήθεια υλικών
Τοποθέτηση Βάσεων – Φωτοβολταϊκων πλαισίων
CCTV – Συναγερμός – Φωτισμός
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πάρκου (AC-DC-Inverter-Τηλεπικοινωνία)
Εκπαίδευση προσωπικού
Έλεγχος μετρήσεις
Τελική σύνδεση του έργου με το υφιστάμενο εν λειτουργία δίκτυο (Ηλέκτριση)
Πιστοποίηση-Εγγύηση
Συντήρηση του εξοπλισμού του έργου & έλεγχος της απόδοσης του

Τι όροι ισχύουν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικόπεδα;

Σύμφωνα με το Ν. 2941/01 (αρθ. 2, παρ. 7), που αφορά στην ‘απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών, αδειοδότησης ΑΠΕ και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 201Α, 13/9/2001), “τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάγονται στις περί βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων διατάξεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270 Δ) για την εκτός σχεδίων πόλεων δόμηση, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη του ίδιου προεδρικού διατάγματος, που αφορά σε έργα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους”.
Η εξομοίωση με τα έργα της ΔΕΗ γίνεται γιατί ο ίδιος νόμος ορίζει πως “τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους”.
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση φωτοβολταϊκών πάρκων θα καθοριστούν από την αναμενόμενη υπουργική απόφαση.

ΣYMΦΩNA με τον νέο Νόμο 3734/09, ο οποίος τροποποιεί τον Ενεργειακό Νόμο 3468/06, οι σημαντικότερες διατάξεις του, που αφορούν άμεσα τους ενδιαφερόμενους επενδυτές φωτοβολταϊκών πάρκων, είναι:

1. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των φακέλων - αιτήσεων για άδειες και εξαιρέσεις αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Το χρονοδιάγραμμα για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για έκδοση απόφασης εξαίρεσης προβλέπει την αξιολόγηση και εξαίρεση αντίστοιχα μέχρι:
- τις 28/2/2009 για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως και την 31/5/2007 (ήδη διαφαίνεται καθυστέρηση από τη ΡΑΕ),
- τις 30/4/2009 για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως και 30/6/2007, και
- τις 31/12/2009 για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως 29/2/2008.

2. Νέες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, με σταδιακή μείωση των τιμών εισόδου στο σύστημα από τον Αύγουστο 2010. Οι τιμές αυτές θα είναι εγγυημένες για μια 20ετία (και για τα παλιά συμβόλαια που ήδη ισχύουν) και θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με το 25% του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Οι τιμές αυτές κλειδώνουν με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ (ή τη ΔΕΗ για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) και στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα επιπλέον 18 μηνών για την υλοποίηση του έργου με χρήση αυτής της τιμής. Αν το έργο καθυστερήσει πάνω από 18 μήνες, θα έχει την τιμή πώλησης που ισχύει τη στιγμή της έναρξης λειτουργίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές έως και το 2011.

3. Οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
Οι υποψήφιοι επενδυτές που αναμένουν τις άδειες και εξαιρέσεις αδειών παραγωγής θα πρέπει άμεσα να κινηθούν για την έκδοση των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή του φακέλου του επενδυτικού τους σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι η έγκριση περιβαλλοντικών μελετών και οι όροι σύνδεσης από τη ΔΕΗ για εξαιρέσεις και άδειες παραγωγής, ενώ ειδικά για τις άδειες παραγωγής απαιτείται και άδεια εγκατάστασης.
Ο Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του προϋπολογισμού του έργου, με τουλάχιστον 25% ίδια συμμετοχή και το υπόλοιπο ποσό από τραπεζικό δανεισμό. Οι αιτήσεις για επιχορήγηση συνοδευόμενες από τεχνοοικονομική μελέτη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.